Парк Хотел Фея

Природонаучен музей

Природозащитен информационен център ‘Черни Осъм’ е разположен в Природонаучния музей в с. Черни Осъм и функционира в сътрудничество с него.

На 30 км. от хотел Фея в с. Черни осъм можете да посетите Природанаучния музей. В него е представена фауната на средна Стара планина, а в центъра – флората на Национален парк ‘Централен Балкан’. Центърът разполага с богата библиотека, обособен детски кът, подходящ за провеждането на образователни мероприятия с най-малките деца, видеотека с филми, разкриващи природните дадености на България.

В трите зали на музея е уловен духа на Централна Стара планина. Има повече от 700 препарирани животни, обитаващи горите и върховете и реките на планината. Най-забавна е атракционната зала. В нея са събрани различни бозайници и птици, хищници и тревопасни като сърни, елени, глигани, мечки, вълци, лисици, орли и др. Когато посетителите минават покрай експонатите, могат да чуят звуците и песента на всяки един бозайник, влечуго и птица.

Пъстрата колекция от насекоми, подредена във втората зала, също е много интересна и ценна от научна гледна точка. Представители на отровни и неотровни змии, като пепелянки, усойници и смоци са изложени в същата зала. Около 120 вида грабливи, пойни и водни птици, реещи се в „Централния балкан” също привличат посетителите с красивото си оперение и горд вид

На втория етаж има диорамни витрини с големи фотографии зад експонираните животни, изобразяващи естествата им среда. Тук са показани семейство сърни, благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, диви котки, семейство „порови“ и много други. Музеят е изключително ценен, защото в него само за около час могат да се видят и опознаят животни, които може би никога няма да срещнем в естествената им среда. Достатъчно е да прекараме съвсем малко време в Природонаучния музей, наблюдавайки препарираните животни и слушайки записаните им гласове, за да осъзнаем колко ценна и важна е дивата природа. Животните са много симпатични и дори приличат на големи плюшени играчки, но от своите стойки те се взират в нас със стъклените си очи и ни отправят мълчаливо послание. А то гласи, че ние сме длъжни да пазим живите им роднини и да се грижим за природата, защото сме част от нея.

Цена:

за ученици – 1.00 лв.

за възрастни – 2.00 лв.

за групи над 20 души – отстъпка